Hostnaam

Hostnaam van Server (172.16.5.201) voor IP 100.24.118.144. Hostnamen hebben mogelijk de naam van een Domain Name System (DNS) -domein toegevoegd, gescheiden van het host-specifieke label door een punt ('punt'). In de laatste vorm wordt een hostnaam ook een domeinnaam genoemd.

📱 Invoer

 

In computernetwerken is een hostnaam (archaically nodename) een label dat wordt toegewezen aan een apparaat dat is aangesloten op een computernetwerk en dat wordt gebruikt om het apparaat te identificeren in verschillende vormen van elektronische communicatie, zoals het World Wide Web. Hostnamen kunnen eenvoudige namen zijn die uit één woord of woordgroep bestaan, of ze kunnen gestructureerd zijn.

Internethostnamen hebben mogelijk de naam van een Domain Name System (DNS) -domein toegevoegd, gescheiden van het hostspecifieke label door een punt ("punt"). In het laatste geval wordt een hostnaam ook wel een domeinnaam genoemd. Als de domeinnaam volledig is gespecificeerd, inclusief een hoofddomein van internet, dan wordt de hostnaam een volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) genoemd. Hostnamen die DNS-domeinen bevatten, worden vaak in het Domain Name System opgeslagen samen met de IP-adressen van de host die ze vertegenwoordigen om de hostnaam toe te wijzen aan een adres, of het omgekeerde proces.

ping IP

Wikipedia : Hostname(en)

In computer networking, a hostname (archaically nodename) is a label that is assigned to a device connected to a computer network and that is used to identify the device in various forms of electronic communication, such as the World Wide Web. Hostnames may be simple names consisting of a single word or phrase, or they may be structured. Each hostname usually has at least one numeric network address associated with it for routing packets for performance and other reasons.

Internet hostnames may have appended the name of a Domain Name System (DNS) domain, separated from the host-specific label by a period ("dot"). In the latter form, a hostname is also called a domain name. If the domain name is completely specified, including a top-level domain of the Internet, then the hostname is said to be a fully qualified domain name (FQDN). Hostnames that include DNS domains are often stored in the Domain Name System together with the IP addresses of the host they represent for the purpose of mapping the hostname to an address, or the reverse process.

Internet hostnames

...🔗 Hostname ( en )
🌐: اسم المضيف, Hostname, Nombre de equipo, نام میزبان, Nom d'hôte, Állomásnév, Nama hos, Hostname, ホスト名, 호스트명, Nama hos, Sunucu adı, Ім'я хоста, 主機名稱,

📚 Reactie

Talen