Naamserver opzoeken

Naamserver opzoeken van Server (172.16.5.201) voor IP 135.181.137.2. Een naamserver is een computertoepassing die een netwerkdienst implementeert voor het leveren van antwoorden op vragen tegen een directoryservice.

📱 Invoer

Wat is een nameserver?

Een naamserver is een computertoepassing die een netwerkservice implementeert voor het leveren van antwoorden op query's tegen een directoryservice. Het vertaalt een vaak menselijk betekenisvolle, op tekst gebaseerde identificatie naar een systeeminterne, vaak numerieke identificatie- of adresseringscomponent. Deze service wordt uitgevoerd door de server in reactie op een serviceprotocolverzoek.

Domain Name System (DNS) server is de meest bekende naamserver. De belangrijkste functie van DNS-servers is de vertaling (resolutie) van door mensen te onthouden domeinnamen en hostnamen in de overeenkomstige numerieke Internet Protocol (IP)-adressen, die worden gebruikt om computersystemen en bronnen op internet te identificeren en te lokaliseren.

Wat doet een nameserver-lookup?

De naamserver is het basisonderdeel van het domeinnaamsysteem dat enorme informatie bevat, zoals domeinnaam en IP-adres. Het gebruikt DNS-records om de bekende domeinnamen om te zetten in numerieke IP-adressen, zodat gebruikers alleen een URL hoeven in te voeren, en de naamserver zal de browser informeren waar de website zich bevindt en de gewenste pagina laden zonder de complexe IP-adressen.

Hoe bevraag ik de nameserver van een website?

Open de opdrachtprompt door naar de zoekbalk te gaan en "cmd" te typen. Er verschijnt een zwart venster waarin u "nslookup IP-adres" moet typen. Controleer de resultaten om de server en het adres te krijgen.

Name Server

Wikipedia : Name server(en)

A name server refers to the server component of the Domain Name System (DNS), one of the two principal namespaces of the Internet. The most important function of DNS servers is the translation (resolution) of human-memorable domain names (example.com) and hostnames into the corresponding numeric Internet Protocol (IP) addresses (93.184.216.34), the second principal name space of the Internet which is used to identify and locate computer systems and resources on the Internet.

Although it is typically used in reference to DNS, the term name server may also be used for any computer application that implements a network service for providing responses to queries against a directory service which translates an often humanly meaningful, text-based identifier to a system-internal, often numeric identification or addressing component. This service is performed by the server in response to a service protocol request.

Domain Name Server

The Internet maintains two principal namespaces: the domain name hierarchy and the IP address system. The Domain Name System maintains the domain namespace and provides translation services

...🔗 Name server ( en )
🌐: خادم الأسماء, Domain Name System#Nameserver, Servidor de nombres, سرور نام, DNSサーバ, 네임 서버, Pelayan nama, DNS-сервер, Ad sunucusu, DNS-сервер, Máy chủ tên miền, 名称服务器,

📚 Reactie

Talen