Naamserver opzoeken

Naamserver opzoeken van Server (172.16.5.201) voor IP 100.24.118.144. Een naamserver is een computertoepassing die een netwerkdienst implementeert voor het leveren van antwoorden op vragen tegen een directoryservice.

📱 Invoer

Een naamserver is een computertoepassing die een netwerkdienst implementeert voor het leveren van antwoorden op vragen tegen een directoryservice. Het vertaalt een vaak menselijk betekenisvolle, op tekst gebaseerde identificatie naar een systeeminterne, vaak numerieke identificatie- of adrescomponent. Deze service wordt uitgevoerd door de server als reactie op een serviceprotocolverzoek.
Een voorbeeld van een naamserver is de servercomponent van het Domain Name System (DNS), een van de twee belangrijkste naamruimten van internet. De belangrijkste functie van DNS-servers is de vertaling (resolutie) van voor mensen gedenkwaardige domeinnamen en hostnamen in de corresponderende numerieke Internet Protocol (IP) -adressen, de tweede hoofdnaamruimte van het internet die wordt gebruikt om computersystemen te identificeren en te lokaliseren en bronnen op internet.Name Server 

Wikipedia : Name server(en)

A name server refers to the server component of the Domain Name System (DNS), one of the two principal namespaces of the Internet. The most important function of DNS servers is the translation (resolution) of human-memorable domain names (example.com) and hostnames into the corresponding numeric Internet Protocol (IP) addresses (93.184.216.34), the second principal name space of the Internet which is used to identify and locate computer systems and resources on the Internet.

Although it is typically used in reference to DNS, the term name server may also be used for any computer application that implements a network service for providing responses to queries against a directory service which translates an often humanly meaningful, text-based identifier to a system-internal, often numeric identification or addressing component. This service is performed by the server in response to a service protocol request.

Domain Name Server

The Internet maintains two principal namespaces: the domain name hierarchy and the IP address system. The Domain Name System maintains the domain namespace and provides translation services

...🔗 Name server ( en )
🌐: خادم الأسماء, Domain Name System#Nameserver, Servidor de nombres, سرور نام, DNSサーバ, 네임 서버, Pelayan nama, DNS-сервер, Ad sunucusu, DNS-сервер, Máy chủ tên miền, 名称服务器,

📚 Reactie

Talen